jamnik bobik
jeden z tysięcy jamników, a jednak niezwykły

wyskoczył z sennerowego plecaka
i zniknął w gąszczu Warszawy.
dokąd zaprowadził go niezawodny nos,
krótkie łapy i buńczuczne spojrzenie?..

jeżeli chcesz naprawdę się bawić
najpierw popatrz
pomyśl
pomyśl jeszcze raz
połącz fakty
dopiero potem znajdź i kliknij odpowiedni link

brak limitu czasowego
brak limitu kliknięć

pamiętaj też że nie zawsze istnieje tylko JEDNA droga..
..a Warszawa jest pełna sekretów..

______

zalecane przeglądarki:
MYIE2, Maxthon, Firefox 3 (lub nowszy)
NIE zalecane przeglądarki:
Google Chrome, Opera

naciśnij F11 dla lepszego widoku

jeśli chcesz zapisać obecny etap gry, by wrócić do niej poźniej, po prostu dodaj aktualną stronę do zakładek/ulubionych

if you really want to enjoy
first look
think
then think again
connect all facts
then find and click the appropreate link

no time limit
no click limit

remember that sometimes there is more than ONE way..
..and Warsaw is full of secrets..

______

recommended browsers:
MYIE2, Maxthon, Firefox 3 (or newer)
IS NOT recommended
browsers:
Google Chrome, Opera

press F11 for better view

to save current stage of game, to get back later, just add current site to bookmarks or favourities
bobik
one among thousands,yet an extraordinary dachshund

he's jumped out of senner's backpack
and dissapeared into the streets of Warsaw.
where have his unfailing nose,
short paws and dashing look taken him?..