zdjęcie satelitarne
podziękowania za zdjęcie dla Dudka

zdjęcie wykonane przed rokiem 1999